Wan­del­wun­der

Aus­stel­lung 08.02. – 26.04.2018
VHS Bie­le­feld

Ver­nis­sa­ge Don­ners­tag 08.02.2018, 19.00 Uhr

Begrü­ßung: Anne Well­mann
(Spar­te Kul­tur — VHS),
Diet­rich Schul­ze
(Spar­te Kunst – MuKu),
Ilse Bud­de­mei­er
( Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­te)

Musik: JUST SING! – Chor­lei­tung Mari­na Kari

Ein­füh­rung:  Lydia Aver­dieck (Pro­jekt­lei­tung)

Füh­run­gen
Diens­tags 12.00 Uhr
nach Ver­ein­ba­rung,
Tel. 51 24 40

Öff­nungs­zei­ten
Mon­tag – Sams­tag 10.00 – 18.00 Uhr

Adres­se
VHS Bie­le­feld
Ravens­ber­ger Park 1, 33607 Bie­le­feld, Ger­ma­ny